Tarieven

Totstandkoming tarieven

Algemene tarieven
Alle huisartsen in Nederland hanteren dezelfde tarieven. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft deze huisartsentarieven vastgesteld. Het zijn maximumtarieven, dus een huisarts mag daar nooit overheen gaan. De tarieven worden vaak rechtstreeks naar je zorgverzekeraar gestuurd. Je hebt er in principe dus nooit mee te maken. Je kunt de tarieven terugvinden in de online ‘mijn-omgeving’ van je zorgverzekeraar.

 

No show
Binnen de huisartsenpraktijk wordt u geacht de gemaakte afspraak na te komen. Bent u verhinderd of is de klacht waarvoor u de afspraak heeft gemaakt weer vanzelf verbeterd verzoeken wij u de afspraak tijdig (bij voorkeur 24 uur voorafgaand) af te zeggen. Indien u niet verschijnt zonder afmelding wordt dit in uw dossier genoteerd. Wanneer dit drie keer binnen een tijdsbestek van 12 maanden plaatsvindt wordt een brief naar u gestuurd met de mededeling dat de consultkosten bij een vierde maal no show op u verhaald worden.

tarieven

Eigen risico 

Huisartsenzorg wordt vergoed vanuit uw basis zorgverzekering.

Maar aanvullend onderzoek kan van uw eigen risico af gaan. Dat geldt ook voor bepaalde medicijnen en behandelingen. Het verplichte eigen risico bedraagt  385 euro per jaar . Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Translate »
Call Now Button