Praktijkinformatie

Patientenstop praktijk bres

Inschrijven praktijk

De praktijk is gesloten voor nieuwe aanmeldingen.
Alleen voor gezinshereniging waarbij al een gezinslid in de praktijk als patiënt staat ingeschreven is inschrijven mogelijk.

Huisarts de Koepel - Roermond

Spreekuren

Huisartsenpraktijk De Koepel heeft een team van 3 huisartsen, 4 assistentes, twee prakijkondersteuners GGZ en 1 praktijkondersteuner somatiek.

Spreekuren

U heeft altijd zelf de keuze om een afspraak te maken bij een van de aanwezige huisartsen, wij streven ernaar een klacht door dezelfde huisarts af te laten handelen. Echter voor spoed of visites zult u gezien worden door de dokter die de desbetreffende dag de spoedgevallen ziet en/of de visites doet. Hier valt op dat moment niets in te schuiven. Dit heeft als voordeel dat u bij een spoedgeval, bij ernstige ziekte of in een vakantieperiode niet door een vreemde dokter wordt geholpen in uw eigen huisartsenpraktijk.
.
Onze assistentes zijn opgeleid om u te helpen met uw vragen. Zij zullen in het gesprek met u dus ook vragen naar de aanleiding van uw verzoek op het spreekuur te komen. Veel vragen kan de assistente al beantwoorden. Als u meerdere klachten of vragen heeft vragen wij u dit te melden aan de assistente, zij kan dan inschatten hoe veel tijd nodig is voor de afspraak (let op: 1 afspraak is 10 minuten dus dat is weinig tijd!).
De controles van hoge bloeddruk, diabetes mellitus, COPD en astma worden door onze praktijkondersteuner somatiek uitgevoerd. Voor nieuwe klachten kunt u bij de huisartsen terecht.
De spreekuren van de praktijkondersteuner GGZ te bezoeken nadat u al een afspraak bij de huisartsen heeft gehad.
Wij willen u tenslotte van harte uitnodigen om ook gebruik te maken van onze online mogelijkheden. U kunt zich aanmelden via onze assistentes voor uw online dossier, hierin kunt u ons vragen stellen, herhaalrecepten versturen en uw dossier inzien.

Telefonisch spreekuur

Ons telefoonnummer is 0475-332690. U kunt op dit nummer met onze assistente spreken. Voor verzoeken voor visites en het bespreken van uitslagen vragen wij u te bellen tussen 8.00-10.00uur zodat er voldoende tijd is om de mogelijkheden te bespreken.

Call Back

Let op: per 17 mei 2024 bestaat de mogelijkheid om dezelfde dag door de assistente te worden teruggebeld. Dit om de lange wachttijd aan de telefoon tegen te gaan. Wanneer u belt kan u in het eerste keuzemenu op de 8 toetsen. U krijgt dan een tijdstip te horen wanneer de assistente u zal terugbellen. De terugbeltijden zijn tussen 11:00 en 12:15 en tussen 13:30 en 15:00. Alleen in de ochtend kan voor deze keuze gekozen worden.

Het is ook mogelijk om via ons portaal (webapp) een afspraak online in te plannen. Deze online plaatsen blijven tot de dag voor de afspraak open staan en worden nadien pas telefonisch ingevuld. 

Let op:
– Tussen 10:15 en 11:00 is de praktijk telefonisch alleen voor intercollegiaal overleg of spoedsituatie te bereiken in verband met een werkoverleg.
– Tussen 12:15 en 13:30 is de praktijk telefonisch alleen voor intercollegiaal overleg of spoedsituaties te bereiken in verband met pauze.
– Tussen 16:30 en 17:00 is de praktijk vanaf 1 Januari 2024 alleen telefonisch bereikbaar voor intercollegiaal overleg of spoedsituaties in verband met administratieve werkzaamheden.

Visites

Wij willen u vragen visites aan te vragen tussen 8.00-10.00uur.
.
Voor spoed of visites zult u gezien worden door de dokter die de desbetreffende dag de spoedgevallen ziet en/of de visites doet. De assistente zal vragen stellen om in te schatten op welke termijn de visite plaats moet vinden en of een afspraak op de praktijk beter is.

Spoed

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!
.
Bel onze praktijk:
Telefoon 0475-332690
(of uitsluitend indien de praktijk niet bereikbaar is en bij echte spoed 0475-771771)
.
Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u uiteraard direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Bel wel eerst dat u eraan komt, zodat we rekening kunnen houden met uw komst.
.
Buiten kantoortijden kunt u voor spoedgevallen -na telefonische afspraak- terecht bij de SpoedPost Roermond:
Telefoon 0475-771771

Hoe gaan wij met elkaar om?

Om uw bezoek aan de huisartsenpraktijk zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij enkele regels opgesteld waar wij ons altijd aan zullen houden als team en waar wij van verwachten dat u zich ook aan zal houden.

 

 1. Voor discriminatie of racisme is geen plaats binnen de praktijk.

Wij benaderen u altijd met respect ongeacht uw achtergrond, geboorteland, religie, gender of identiteit. Wij verwachten van u eveneens respect naar ons als team en andere bezoekers van de praktijk.

 1. Wij werken met een team van professionals.

Wij zijn een team van zorgverleners. Dat houdt in dat u door onze gediplomeerde assistentes al om informatie wordt gevraagd en dat zij ook zijn opgeleid om u adviezen te geven. Wij verzoeken u om respect te hebben voor onze assistentes en praktijkondersteuners zoals zij ook u respecteren.

 1. Binnen de muren van onze praktijk of via de telefoon wordt niet gescholden en iedere vorm van agressie wordt niet getolereerd.

Het kan zijn dat u het een keer niet eens bent met het gevoerde beleid of met de gegeven adviezen. Wij willen u dringend verzoeken bij onvrede een afspraak op het spreekuur van de huisarts te maken om dit te bespreken.

 1. Kom op tijd voor uw afspraak of zeg uw afspraak op tijd af.

Wij proberen als team van Huisartsenpraktijk De Koepel zo veel mogelijk op tijd te werken. Om dit te waarborgen willen wij van u vragen om op tijd te komen om het risico op meer uitloop zo veel mogelijk te beperken. Mocht u verlaat zijn hanteren wij een grens van 5 minuten waarbinnen de afspraak nog doorgang kan vinden. Wanneer u meer dan 5 minuten te laat bent zonder aankondiging wordt u verzocht een nieuwe afspraak te maken. Dit geldt alleen indien u ons niet bericht van uw vertraging. Indien u ons tijdig laat weten dat u vertraagd bent zoeken wij samen met u naar een oplossing binnen het spreekuur. Indien u niet in de gelegenheid bent om te komen willen wij u vragen 24 uur voorafgaand af te bellen. Zo kan deze plek nog benut worden door iemand anders. Bij herhaalde afwezigheid van driemaal binnen 12 maanden zal met u contact worden opgenomen. Onder het kopje “Tarieven” is hier meer informatie over te vinden.

 1. Wij zijn één team.

Het is belangrijk voor ons dat wij als team functioneren. Mocht u problemen ervaren met één van onze teamleden achten wij het verstandig dat u dit uitspreekt met de betreffende persoon. Openheid is hierin leidend.

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

   • om gezond te blijven;
   • om klachten zelf aan te pakken;
   • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
   • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
   • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
   • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

.
Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
thuisarts
reisprik

Op reis? Kijk op vaccinatiepunt.nl of raadpleeg GGD

Wij geven geen reisadvisering meer in de prakijk.

Vaccinatiepunt is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.vaccinatiepunt.nl

https://huisartsenmaastrichtoost.nl/op-reis/

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.
.
De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 50,- (korter dan 15 minuten).

rijbewijskeuring

Heeft u een klacht?

Als huisartsenpraktijk willen wij ons werk graag zo professioneel mogelijk uitvoeren en vinden wij het belangrijk dat u ons vertrouwt. Natuurlijk kan het voorkomen dat u geen goed gevoel heeft over het contact met onze praktijk. Zo vindt u bijvoorbeeld dat u niet serieus bent genomen of heeft u de praktijk niet goed kunnen bereiken. Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en wij ervan kunnen leren.
.
U kunt uw klacht of opmerking indienen door zich rechtstreeks tot een van onze medewerkers te wenden. Eén van onze medewerkers neemt uw klacht dan zo snel mogelijk in behandeling.

Euthanasieverklaring

Wij hebben gemerkt dat wij meermaals vragen krijgen over een voorbeeld voor een euthanasieverklaring. Derhalve is dit voorbeeld opgesteld. Vanuit dit voorbeeld adviseren wij u om zelf aanpassingen te doen waar nodig of zaken op te schrijven die u nooit zou willen meemaken omdat dit voor u ondraaglijk lijden betreft. Het is vooral belangrijk om op te schrijven waar u bang voor bent dat u ooit zal overkomen. Deze verklaring is met name van belang wanneer uw vermogen tot spreken of uw geheugen achteruit begint te gaan. Wij willen u tevens vragen om na het invullen van dit formulier een afspraak in te plannen op ons spreekuur bij één van de drie beschikbare huisartsen en dit formulier dan mee te nemen.

Wij staan alle drie achter euthanasie en willen u allemaal bijstaan in uw wensen.

Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk, 16-11-2023

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk De Koepel is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen <Huisartsenpraktijk …> hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk De Koepel. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk De Koepel is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk De Koepel hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

 

Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk De Koepel wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via Het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ‘s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Translate »
Call Now Button